wtorek, 25 września 2012

Dania


Historia
Duńczycy studiowali w Seminarium Pap. w Braniewie i Wilnie, później wracali do swego kraju i stawali się obrońcami Kościoła katolickiego. W zakonie jezuitów pracowali wychowankowie Seminarium w Braniewie, Duńczycy, Jan Kidius zmarły 1627 w królewskim obozie wojskowym, oraz Gorgoniusz Ageison, teolog i filozof. W Danii apostołował przejściowo w 1606 działacz kontrreformacyjny Wawrzyniec Nicolai Norvegus.
W wyprawie Stefana Czarnieckiego do Danii w 1656 brali udział kapelani jezuiccy, m. in. jego brat Franciszek Czarniecki i Adrian Pikarski.
Pod koniec XIX i na początku XX w. napływała do Danii sezonowa emigracja polskich robotników rolnych. Z kilkumiesięcznymi wyprawami duszpasterskimi i misyjnymi udawali się do Danii w 1911 Feliks Wierciński, a w 1912 Michał Barglewski i Feliks Wierciński. Brali w niej udział również jezuici galicyjscy: Leon Kapaun, Jan Sobaś, Kazimierz Wach, Józef Sawicki i Andrzej Mróz. Pracowali oni głównie na wyspach Zeeland, Laaland i Falster, gdzie znajdowały się większe skupiska Polaków. Podobnie było w latach następnych. Jeszcze od czerwca do sierpnia 1937 pracował w Ĺrhus na Jutlandii Kazimierz Konopka.
Współczesność

wtorek, 11 września 2012

Chiny

Historia

Dzieje misji w Chinach znane byly jezuitom polskim XVI w. z drukowanych w Rzymie Litterae Societatis Jesu. Najciekawsze doniesienia o Chinach przetlumaczyl z wloskiego Szymon Wysocki Nowiny abo dzieie dwuletnie z Japonu i Chiny (Kr 1611). Wielu polskich jezuitów zglaszalo chęć pracy misyjnej w Chinach, ale w XVII w. tylko trzech zrealizowalo swoje plany.
Andrzej Rudomina (Lu Ngan tö, Pan Sze) pracowal w Chinach od 1626. Już podczas nauki języka chińskiego dla misjonarzy europejskich w Kiating, w prow. Nankin, zapadl na gruźlicę pluc. Ulożyl po chińsku dwa dziela ascetyczne: 1. Osiemnaście obrazów serca /o cnotach i wadach/, 2. Dziesięć obrazów czlowieka pracowitego i leniwca. Prawdopodobnie bral udzial w konferencji w Kiating w 1627, na której rozważano, jak po chińsku używać nazwy Bóg. Pracowal następnie w prowincji Fukien, a od 1630 w Fuczou. Tam też zmarl w 1632.