sobota, 3 marca 2012

Informacje z Zambi... :)

Mumbwa (Zambia), 10 lutego 2012;

Drodzy Przyjaciele!

    W końcu stycznia 2012 biskupi Zambii opublikowali komunikat. Biskupi wskazują na kilka kluczowych aspektów życia państwa i narodu zambijskiego. Uderza mnie koegzystencja nadzwyczajnie dobrych i skrajnie złych zjawisk społecznych.Ze złożonej sytuacji wybieram cztery proste fakty.

To, co jest nadzwyczaj dobre: