wtorek, 31 stycznia 2012

Report mission Egypt 2011

Dear Sir

Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) jest ruchem chrześcijańskim obecnych w egipskich szkołach.

Każdego lata członkowie MEJ prowadzą obóz misyjny w defaworyzowanych regionach Egiptu, szczególnie w Górnym Egipcie (Assiut i Minya).

W ciągu roku nasza misja miała możliwość odpowiedzieć na potrzeby społeczne oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa w następujących sektorach:

Działalność na rzecz dzieci
  • Animowanie spotkań i zabaw dla dzieci które uczą wartości, oraz pomagają zrozumieć i odgrywać pozytywna rolę w ich środowisku. 
  • Organizowanie warsztatów i zabaw mających na celu rozwój umiejętności. 
  • Proponowanie projektów zachęcających do wykorzystania swoich zdolności i umiejętności. 
  • Na zakończenie programu uczestnicy otrzymali przybory szkolne. 

Działalność na rzecz rodziny