wtorek, 28 sierpnia 2012

Białoruś

Historia

Na terenie Białorusi działały jezuickie kolegia w Mohylewie, Mścisławiu, Orszy, Połocku i Witebsku oraz kilka stacji misyjnych, m. in. w Chalczu, Czeczersku, Faszczówce, Kadzinie, Łozowicy i Pohoście. Dla pracy misyjnej na Białorusi utworzono też kilka ruchomych stacji misyjnych:
  1. Misja Bekelmana (Missio Bekielmensis), działała głównie w woj. mścisławskim, z fundacji Macieja Bekelmana, który zapisał na ten cel 6000 tynfów, należąca do kolegium w Mohylewie 1724-1820. Misjonarze tej fundacji wyruszali na Białoruś głównie z Czeczerska i Faszczówki. Byli to w XVIII w.: Eustachy Bazylewicz 1727-30, Bartłomiej Krasuski 1730-31, Hilary Dąbrowski 1731-33 i 1735-41, Kazimierz Godlewski 1733-34, Kazimierz Szehl 1734-35, Jan Dąbrowski 1734-38, Józef Szablowski 1736-38, Jan Legnikowski 1738-39, Józef Lipiński 1740-41, Ignacy Chludziński 1740-41, Grzegorz Winkler 1741-43, Jan Ruszewski 1741-43, Adam Ruszczycki 1743-44 i 1746-52, Hieronim Szczukocki 1744-45, Grzegorz Pohoski 1745-46, Jan Michałowski 1752-53 i 1754-55, Joachim Kamiński 1753-54, Józef Illinicz 1756-68 i Symeon Terlecki 1770-73.