wtorek, 25 września 2012

Dania


Historia
Duńczycy studiowali w Seminarium Pap. w Braniewie i Wilnie, później wracali do swego kraju i stawali się obrońcami Kościoła katolickiego. W zakonie jezuitów pracowali wychowankowie Seminarium w Braniewie, Duńczycy, Jan Kidius zmarły 1627 w królewskim obozie wojskowym, oraz Gorgoniusz Ageison, teolog i filozof. W Danii apostołował przejściowo w 1606 działacz kontrreformacyjny Wawrzyniec Nicolai Norvegus.
W wyprawie Stefana Czarnieckiego do Danii w 1656 brali udział kapelani jezuiccy, m. in. jego brat Franciszek Czarniecki i Adrian Pikarski.
Pod koniec XIX i na początku XX w. napływała do Danii sezonowa emigracja polskich robotników rolnych. Z kilkumiesięcznymi wyprawami duszpasterskimi i misyjnymi udawali się do Danii w 1911 Feliks Wierciński, a w 1912 Michał Barglewski i Feliks Wierciński. Brali w niej udział również jezuici galicyjscy: Leon Kapaun, Jan Sobaś, Kazimierz Wach, Józef Sawicki i Andrzej Mróz. Pracowali oni głównie na wyspach Zeeland, Laaland i Falster, gdzie znajdowały się większe skupiska Polaków. Podobnie było w latach następnych. Jeszcze od czerwca do sierpnia 1937 pracował w Ĺrhus na Jutlandii Kazimierz Konopka.
Współczesność
Od 1973 pracuje na stałe najpierw w Kopenhadze, a następnie w Aarhus o. Herbert Krawczyk. Od roku 2007 na swoją magisterkę do Danii przyjeżdżają scholastycy z polskich prowincji. W latach 2007-2009 w Kopenhadze przebywał Krzysztof Augustyniak (PMA), w latach 2008-2010 Paweł Beń (PME) - najpierw w Kopenhadze, a następnie w Aarhus. Od roku 2009 swoją magisterkę w Aarhus rozpoczął Paweł Rakowski (PMA), a od roku 2010 na swojej magisterce jest również Marcin Jarecki (PME).
Zobacz też
Ekat III 997-998; V. Helk, Laurentius Nicolai Norvegus SJ. Kö 1966; K. Konopka, Wśród duńskiej Polonii. NW 11 (1935-1938) 357-360; NW 4 (1913-1915) 72, 210.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz