wtorek, 31 lipca 2012

Maksymilian Ryłło

ks., ur. 31 XII 1802 w Podorosku, wst. 9 IX 1820 w Rzymie, ks. 29 XII 1833 w Rzymie, zm. 17 VI 1848 w Chartumie
Wychowanek Akad. Połockiej i Uniw. Wileńskiego. Razem z jezuitami białoruskimi wypędzonymi w 1820 z Rosji wyjechał do Rzymu, gdzie wstąpił do zakonu i ukończył studia filoz. 1824-26 i teol. 1830 34. Prof. szkół jezuickich i misjonarz ludowy 1833-36. Misjonarz na Bliskim Wschodzie 1836-37, nawiązywał kontakty z przedstawicielami Kościołów wschodnich, zainicjował budowę wielkiego kolegium i uczelni katolickiej w Bejrucie, prowadził badania archeologiczne. Po powrocie do Rzymu współpracował z Augustynem Theinerem i polskimi zmartwychwstańcami. Superior jezuickiej misji w Syrii 1839-41. Operariusz na Malcie 1841-43, zorganizował konwikt dla chłopców. Rekolekcjonista i kaznodzieja na Sycylii 1843-44 oraz rektor kolegium Urbanianum w Rzymie 1844-46. Prowikariusz apostolski misji afrykańskiej, kierował wyprawą misyjną wzdłuż Nilu w głąb Afryki. Położył fundamenty misji katolickich w Egipcie i Sudanie. Zmarł na dyzenterię (czerwonkę) w Chartumie, szczątki od 1900 spoczywają na cmentarzu w Kairze.