wtorek, 14 sierpnia 2012

Australia


Historia
W XIX w. pracowało w Australii kilku jezuitów austriackich, którzy studiowali lub pracowali wcześniej w galicyjskich kolegiach jezuickich, m. in. Maksymilian Klinkowström i Jan Hinterocker. W 1859 przybył do Australii br. Jakub Matuszewski (zm. 1871), urodzony we Wschowie, a w 1863 Ignacy Danielewicz (zm. 1901), urodzony w Ociążu (poznańskie), obaj należący do Prow. Austriackiej, ale zaangażowani w opiece nad pierwszymi Polakami, których uczyli katechizmu w okolicach Seven Hill w Południowej Australii. Pierwszym polskim księdzem pracującym w Australii był od 1869 Leon Rogalski. Ośrodkiem jego działalności było Seven Hill, gdzie osiedlili się uchodźcy, głównie polityczni, z Ziemi Lubuskiej. Zbudował on w pobliskiej polskiej osadzie Polish Hill River niewielki kościół, szkołę i bibliotekę. Udzielał misji i rekolekcji również w innych ośrodkach polskich oraz niemieckich i angielskich. Do kraju nadsyłał okazy australijskiej fauny i flory. Zmarł w 1906, gdy Polacy opuszczali już okolice Seven Hill w poszukiwaniu dogodniejszych warunków życia.