wtorek, 5 czerwca 2012

Michał Boym


ks., ur. 1612 we Lwowie, wst. 16 VIII 1631 w Krakowie, ks. IX 1641 w Krakowie, zm. 22 VIII 1659 w Kwangsi (Chiny)


Studia filoz. odbył w Kaliszu a teol. w Krakowie. W 1643 wyjechał na misje do Chin, dotarł w 1645 do Tonkinu, a następnie na wyspę Hai nan. Prowadził prace misyjne na wyspie Hai nan i w prowincji Kuangsi. Uzyskał duże wpływy na znacznie schrystianizowanym już dworze Jong li, ostatniego z dynastii Ming, pretendenta do korony po zajęciu prowincji północnej przez Mandżurów. Posłował pod koniec 1650 do papieża od cesarzowej Heleny z prośbą o pomoc dla Chin, zagrożonych najazdem mandżurskim. W Rzymie stanął w 1653. Z listem od papieża przybył w 1658 do Tonkinu, ale wobec klęski cesarza Jong li musiał zrezygnować z dalszej akcji. Pozostawił w rękopisie opis podróży z Macau do Wenecji (1651-52). Sporządził 18 kartonowy atlas Chin. Dokonał wielu przekładów z języka chińskiego na język łaciński. Napisał kilka rozpraw popularyzujących wiadomości o Chinach. Najcenniejszym dziełem była Flora sinensis (W 1656). Wiele jego prac nie zostało nigdy wydanych.
Zobacz też
  1. L. Grzebień (red.), Encyklopedia wiedzy o jezuitach, WAM, Kraków 1996, s. 38