sobota, 18 lutego 2012

Malawi - NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚC

Malawi jest "Gorącym sercem Afryki" ‐to właśnie głoszą plakaty turystyczne!
Rzeczywiście jest to piękne miejsce z ogromnym potencjałem, ale także kraj dotknięty
ubóstwem, w rankingu zajmuje 153 miejsce na 169 według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, z 75% ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa.
Jednym z głównych czynników wpływających na tę sytuację ubóstwa jest brak dobrego systemu edukacyjnego. Żaden kraj nie może się rozwijać, chyba, że kładzie duży nacisk na edukację młodzieży.
Ale dziś mniej niż 35% młodzieży w Malawi ma szansę uczęszczania do szkoły średniej – a dziewcząt mniej niż 30%. A z tych, którzy kończą szkołę średnią, tylko 45% zdaje egzamin końcowy.