sobota, 18 lutego 2012

Malawi - NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚC

Malawi jest "Gorącym sercem Afryki" ‐to właśnie głoszą plakaty turystyczne!
Rzeczywiście jest to piękne miejsce z ogromnym potencjałem, ale także kraj dotknięty
ubóstwem, w rankingu zajmuje 153 miejsce na 169 według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, z 75% ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa.
Jednym z głównych czynników wpływających na tę sytuację ubóstwa jest brak dobrego systemu edukacyjnego. Żaden kraj nie może się rozwijać, chyba, że kładzie duży nacisk na edukację młodzieży.
Ale dziś mniej niż 35% młodzieży w Malawi ma szansę uczęszczania do szkoły średniej – a dziewcząt mniej niż 30%. A z tych, którzy kończą szkołę średnią, tylko 45% zdaje egzamin końcowy.Patrząc na możliwości i wyzwania w Malawi, Jezuici w Zambia-­‐Malawi Prowincji zdecydowali pomoc młodym ludziom I otworzyć dobrą szkołę w Malawi. Loyola Liceum OO.Jezuitów jest obecnie w fazie planowania! Loyola Liceum jest prawdziwa "opcja na
rzecz ubogich", bo znajduje się w ubogiej wsi 120 km od stolicy Lilongwe. To będzie
szkoła koedukacyjna z internatem dla 500 studentów. Program Loyola Liceum skupi się
na wizji jezuickiego wychowania "bycia dla innych",którzy będą widzieli, że ich obowiązkiem jest pełne zaangażowanie w rozwój swojego kraju, kościoła I 2 drugiego człowieka. Dzięki pomocy z kilku prowincji jezuitów w Europie (również w Polsce), innych instytucji kościelnych I Parafii Sw. Andrzeja Boboli, bo w zeszłym roku jeden z kiermaszowi misyjnych był już przeznaczony na ten cel, ponad połowa funduszy
niezbędnych dla rozpoczęcia budowy została zdobyta. Ale nadal potrzebujemy pomocy aby nasz cel stworzenia Loyola Liceum mógł być zrealizowany! Nie możemy zacząć budować aż zbierzemy cala sumę.

Przełożony Generalny Ojców Jezuitów O. Adolfo Nicolas S.J. zachęca nas: "Mówi się, że jednym z najlepszych sposobów, aby służyć teraźniejszości jest dać nadzieję na przyszłość”. Jestem przekonany, że wysiłki na
rzecz ustanowienia Loyola Liceum Jezuitów w Kasungu, w Malawi skutecznie odpowiedzą
na potrzeby obecnej młodzieży, która z pewnością jest nadzieja Malawi. Zapraszam Was abyście przyłączyli się do tego wspaniałego dzielą. Możecie sprawić, ze życie
tysięcy młodych ludzi w Malawi odmieni się dzięki Waszej ofiarności.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza