czwartek, 16 lutego 2012

Z Egiptu więcej...


    W ramach współpracy między Prowincją Wielkopolsko-Mazowiecką (PWM), a Prowincją Bliskiego Wschodu odnośnie misji, z wydatną pomocą Biura Misyjnego prowadzonego przez O. Aleksandra Jacyniaka, SJ pracujący na misjach w Egipcie O. Wiesław Gontarz SJ i O. Ryszard Wtorek, SJ podjęli na terenie Egiptu dzieło materialnego wspierania działalności ignacjańskiego ruchu młodzieży MEJ (Mouvement Eucharistique de Jeunes). Raport z ostatnio finansowo wspartego przez Biuro Misyjne PWM letniego obozu wolontariuszy MEJ w pięciu wioskach Górnego Egiptu zamieszczono na łamach Blogu MisjeJezuici. 


    Koordynator finansowego wsparcia wspomnianego wyżej obozu egipskiego MEJ, O. Ryszard Wtorek, SJ korzystając z obecności tego raportu na Blogu Misje Jezuici, chciałby w imieniu młodzieży uczestniczącej w obozie oraz krajowego Moderatora MEJ w Egipcie Magdiego Nazmi, SJ serdecznie podziękować wszystkim polskim darczyńcom, którzy swoją finansową pomocą przyczynili się do umożliwienia zorganizowania tego, tak wiele dającego radości i dobra potrzebującej egipskiej młodzieży dzieła.

RW, Kair.