wtorek, 31 stycznia 2012

Report mission Egypt 2011

Dear Sir

Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) jest ruchem chrześcijańskim obecnych w egipskich szkołach.

Każdego lata członkowie MEJ prowadzą obóz misyjny w defaworyzowanych regionach Egiptu, szczególnie w Górnym Egipcie (Assiut i Minya).

W ciągu roku nasza misja miała możliwość odpowiedzieć na potrzeby społeczne oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa w następujących sektorach:

Działalność na rzecz dzieci
  • Animowanie spotkań i zabaw dla dzieci które uczą wartości, oraz pomagają zrozumieć i odgrywać pozytywna rolę w ich środowisku. 
  • Organizowanie warsztatów i zabaw mających na celu rozwój umiejętności. 
  • Proponowanie projektów zachęcających do wykorzystania swoich zdolności i umiejętności. 
  • Na zakończenie programu uczestnicy otrzymali przybory szkolne. 

Działalność na rzecz rodziny


  • Organizowanie spotkań uświadamiających, dotyczących różnych aspektów życia (zdrowie, świadomość społeczna).
  • Koordynowanie darmowych badań medycznych i dostarczenia darmowych leków. 
  • Organizowanie kiermaszu odzieży oraz artykułów domowych. 

Działalność inwestycyjna

  • W czasie misji odwiedzaliśmy domy, w celu zapoznania się z troskami rodzin oraz współpracowaliśmy w celu ulepszenia warunków życia.

Działalność w sektorze edukacji
  • Wasza pomoc oraz środki finansowe, które od Was otrzymaliśmy pomogły opłacić edukację 21 dziewczyn w pięciu wioskach. Są to dziewczyny, które chcą kontynuować swoją edukację. Jednak częstą przeszkodą jest brak środków finansowych. Dlatego też sponsorujemy edukację oraz opłaty uniwersyteckie. 
Przesyłam zdjęcia osób którym pomogliśmy.
Jeszcze raz chcemy Wam podziękować za pomoc w kontynuowaniu studiów. W każdej chwili możemy przesłać więcej informacji o naszej działalności w Górnym Egipcie.

Magdi Nazmi

Responsible of MEJ EGYPT
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz