wtorek, 5 marca 2013

Włochy

Historia

Z miast włoskich jezuici polscy przebywali głównie w Rzymie, gdzie wielu wstąpiło do zakonu, pracowało w Kurii Generalnej, studiowało w Collegium Romanum, zw. obecnie Gregorianum, oraz pełniło obowiązki Penitencjarzy w Bazylice św. Piotra. Drugim ośrodkiem było Loretto, gdzie od 1595 roku do kasaty zakonu w roku 1773 jezuici polscy pełnili obowiązki Penitencjarzy nacji polskiej.
W XVI w. oprócz Rzymu jezuici polscy studiowali też we Florencji (Tomasz Żiwek), Padwie (Stanisław Warszewicki, Jerzy Tyszkiewicz, Marcin Jebaszek i Walenty Ruszkowski), oraz w Perugii (Piotr Jaroszewski).
W XVIII w. w Neapolu studiował teologię Józef Chrapowicki 1753-54, a w Mediolanie i Florencji matematykę i fizykę Paweł Jarzębowski 1755-58.
Włosi odegrali znaczną rolę w rozwoju zakonu jezuitów w Polsce. Kilku z nich było pierwszymi prowincjałami i wizytatorami Prow. Polskiej (Jan Argenti, Fabrycy Banfi, Jan Paweł Campana, Bernardyn Confalonieri, Hieronim Dandini, Pompiliusz Lambertengo, Wawrzyniec Maggio, Ludwik Maselli, Decjusz Strivieri). Bracia zakonni, Włosi, jako architekci wnieśli duży wkład w jezuickie budownictwo sakralne (Jan Maria Bernardoni, Jakub Briano, Józef Brizio, Benedykt Molli). Znaczna liczba Włochów zasiliła po kasacie zakonu Prow. Białoruską. Po wydaleniu jezuitów z Rosji w 1820 wielu z nich powróciło do Włoch. Ich śladem podążyli również Polacy. W samej Prow. Turyńskiej pracowało dłużej lub krócej 28 jezuitów białoruskich. Natomiast pod koniec XIX w. wielu jezuitów z Prow. Weneckiej studiowało teol. w Krakowie.
Współczesność
Szczególnie w XX w. przebywało w Rzymie wielu polskich jezuitów, zarówno na studiach, jak też zatrudnionych w Kurii Generalnej, na Uniw. Gregoriańskim, w Instytucie Wschodnim, w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych, a przejściowo również w Papieskim Kolegium Polskim. Obecnie przebywają tam min. o. Edward Czaja, o. Marcin Gałka, o. Józef Polak, o. Adam Żak.
Zobacz też
  1. J. Poplatek, Studia Polaków jezuitów we Włoszech (maszynopis w ATJKr).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz