wtorek, 12 czerwca 2012

Duszpasterstwo biblijne... Cz. 2

I w końcu praktyka …

     W praktyce, pielgrzymkę - rekolekcje śladami Mojżesza i biblijnych Hebrajczyków grupa około 40 osób rozpoczyna od zwiedzenia piramid w Gizie, czasami w Sakkarze oraz Muzeum Kairskiego (dla grup spoza Egiptu). Po naocznym zaznajomieniu się z historią i osiągnięciami starożytnej cywilizacji Egiptu Faraonów rekolektanci rozpoczynają pielgrzymowanie po Półwyspie Synaj. Zdarza się, że grupa pielgrzymkowa zatrzymuje się w pobliżu tunelu pod Kanałem Sueskim (domniemane miejsce cudu przejścia Hebrajczyków przez Morze Sitowia – hbr. Yam Suf), gdzie obecnie można podziwiać przepływające ogromne kontenerowce. Czasami robi sie postój przy gorzkich źródłach w Ujun Musa oraz w oazie Wadi Garandel, bo zgodnie z ponad 1600-letnią tradycją są to miejsca biblijnych wydarzeń na starodawnym szlaku karawanowym, gdzie zwykli zatrzymywać i modlić się, rozważając Słowo Boże, pielgrzymi udający się do Ziemi świętej. Przeważnie jednak po przejeździe tunelem pod Kanałem Sueskim autobus po kilku godzinach jazdy zawozi pielgrzymów - rekolektantów prosto do Wadi Feiran, największej oazy Półwyspu Synajskiego.
Tam w biblijnym Reffidim zwykle ma miejsce kilkugodzinny postój poświęcony na dwie modlitwy-medytacje z Pismem świętym i na Eucharystię w ruinach VI-wiecznego kościoła bizantyjskiego oraz na odpoczynek w klasztorze sióstr greko-prawosławnych p/w Mojżesza.
    Z Wadi Feiran, grupa autobusem udaje się do schroniska w beduińskiej wiosce Św. Katarzyna (około 1.500 m n.p.m.)malowniczo położonej u stóp Masywu Góry Mojżesza i Góry Św. Katarzyny (najwyższy punkt Egiptu, 2.640 m n.p.m.), gdzie położony jest greko-prawosławny klasztor od którego wioska wzięła swoją współczesną nazwę. W czasie pobytu w okolicach klasztoru św. Katarzyny pielgrzymi odbywają kilka modlitw-medytacji z Pismem świętym w trakcie wędrówek u podnóża Góry Mojżesza, według chrześcijańskiej tradycji biblijnej Góry Synaj – miejsca, gdzie jak mówi Pismo święte Mojżesz otrzymał dwie tablice z Bożymi przykazaniami. Ukoronowaniem czasu tam spędzonego jest nocne wejście na szczyt Góry Mojżesza (2.280 m n.p.m.) oraz nawiedzenie klasztoru mnichów greko-prawosławnych p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Rekolekcje - pielgrzymka kończą się tradycyjnie całodniowym pobytem na plaży nad Morzem Czerwonym w okolicy Nuweiby, portu nad Zatoką Akaba, gdzie ma miejsce ostatnia, dziękczynna Msza święta i podsumowanie pielgrzymki - rekolekcji.
    Reasumując, te kilka dni spędzone na modlitwie Słowem Bożym, poświecone medytacji z Pismem świętym nad wydarzeniami biblijnego Eksodusu w scenerii pustynnych gór południowego Synaju, pielgrzymi -rekolektanci poświęcają nie tyle na poszukiwanie „materialnych” śladów przejścia czy pobytu tam biblijnego Mojżesza i Hebrajczyków, ale przede wszystkim na usiłowanie przeżycia doświadczenia obecności Zmartwychwstałego-Słowa Przedwiecznego, który jak wtedy z uczniami na drodze do Emaus idzie niedostrzeżony i wykłada idącym Jego śladami to, co odnosi się do Niego w Pismach świętych Pierwszego – Starego i Nowego Testamentu oraz łamie się z pielgrzymującymi powszednim chlebem. On to spotkany, poprzedza idących śladami przedwiecznego Słowa – Jezusa Chrystusa rekolektantów ku biblijnej Galilei ich codziennego życia, ku obiecanemu Królestwu – Domu Ojca, ku duchowej, niebiańskiej Jeruzalem. To ze względu na możliwość spotkania ze Zmartwychwstałym w trakcie tego duchowego pielgrzymowania warto podjąć niemałe trudy wędrowania z Pismem świętym i przez pustynne góry Synaju ruszyć mojżeszowym szlakiem ku „Ziemi Obiecanej”, ku spełnieniu się duchowej Obietnicy Mistrza z Nazaretu, do czego osobiście gorąco i serdecznie każdego czytającego te słowa zapraszam.

ks. Ryszard Wtorek, sj, Kair

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz