wtorek, 3 lipca 2012

Kard. Adam Kozłowiecki


ks. kard., ur. 1 IV 1911 w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej, wst. 30 VII 1929 w Starej Wsi, ks. 24 VI 1937 w Lublinie
Syn Adama i Marii z d. Janocha. Wychowanek konwiktu chyrowskiego. Studiował filoz. w Krakowie 1930-33 oraz teol. w Lublinie 1934-38. Wychowawca w Chyrowie 1933-34, minister w Krakowie 1939. Aresztowany dn. 10 XI 1939 w Krakowie przez hitlerowców, był więziony na Montelupich, w Wiśniczu, Oświęcimiu i Dachau. Po uwolnieniu obozu 29 IV 1945 wyjechał do Rzymu, a w 1946 na misję do Rodezji Półn. (ob. Zambia).
Superior w Kasisi 1948-50, administrator apostolski 1950-55, od 1955 pierwszy biskup Lusaki, podniesiony do godności arcybiskupa w nowej archidiecezji Lusaka w 1959. Zwolennik równouprawnienia ras, odegrał dużą rolę w okresie uzyskiwania przez Zambię pełnej suwerenności. Sprowadził do Zambii kilka zgromadzeń męskich i żeńskich, powierzając im różne placówki i kierunki zaangażowania apostolskiego. Uczestnik II soboru watykańskiego. Założył zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych. Po rezygnacji z urzędu na rzecz murzyńskiego arcybiskupa E. Milingo w 1969 pracował jako zwykły misjonarz w Chingombe, a później na innych placówkach. Członek Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Przeniesiony do prowincji zambijskiej 3 XII 1969. Odznaczony wieloma orderami zambijskimi. Utrzymywał bliskie kontakty z Polonią afrykańską. W 1998r. podniesiony do godności kardynalskiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W 2006r. odznaczony Orderem Legii Honorowej. W 2007r. odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uhonorowany doktoratem honoris causa przez Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Hucie Komorowskiej nazwano szkołę Jego imieniem. Ks. kardynał Adam Kozłowiecki SJ zmarł 28 IX 2007r. w Lusace i jest tam pochowany przy nowej archikatedrze Dzieciątka Jezus.
Zobacz też
  1. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie. Kr 1967, wyd. 2, Kr 1995
  2. Tenże, Listy z misyjnego frontu. Oprac. L. Grzebień. Kr 1978. Wśród ludu Zambii t. II; Martyrologium V 80.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz