wtorek, 9 października 2012

Grecja


Historia
Jezuici białoruscy utrzymywali od 1789 stałe kontakty z misjonarzami jezuickimi na wyspach Tinos i Sira. W 1804 uzyskali ustną zgodę pap. Piusa VI na swoje uczestnictwo w tych misjach. W listopadzie 1805 wyjechał z Białorusi na Sira Dominik Venturi, który pracował na wyspie do śmierci w 1823, natomiast na Tinos udał się Ferdynand Motte, który przeniósł się potem do Smyrny i wystąpił z zakonu. Od 1820 do 1824 w misji na Tinos brał również udział św. Józef Cafasso. W 1830 przybyli na wyspę Tinos: Tadeusz Kuczyński (zm. 27 VII 1856), zatrudniony w szkołach, i Egidiusz Henry, pracujący w seminarium. Po 1830 dołączył do nich Dominik Osmołowski, superior stacji misyjnej (zm. 26 X 1851). Henry był od 1849 superiorem na Chios (zm. 27 XII 1856). Od 1852 do 1855 pracował na Tinos Józef Skulina.
Na przełomie XIX i XX w. na terenie Grecji znajdowało się w wojsku rosyjskim kilkuset Polaków. W 1899, 1903 i 1906 Marcin Czermiński prowadził w miastach Retymnie i Kanei na Krecie misje dla rosyjskich żołnierzy i Polaków, którzy stacjonowali tu od 1897, czyli od wojny turecko greckiej.
Współczesność
W czasach współczesnych pracę duszpasterską nad uchodźcami, skupionymi głównie w Atenach przy kościele jezuitów, dla ok. 50-000 polskich emigrantów rozpoczął w 1988 Stanisław Mól. Jezuici polscy mieszkali w rezydencji jezuitów w Atenach. Mól otworzył w Atenach biuro parafialne, a w wynajętym budynku zorganizował szkołę polską dla 300 dzieci i prowadził katechizację. Od 1989 pracowali czasowo w Grecji Wacław Rusiniak i Wit Pasierbek. W 1990 po wyjeździe Pasierbka przybył Kazimierz Trojan, a następnie również Stanisław Głaz, od lutego 1992 Tadeusz Sarota, od 1993 Krystian Jucha, od 1994 Augustyn Smyda, a od 1995 Zbigniew Szymczyk. Pomagają im okresowo inni jezuici z Polski i Rzymu. [edytuj]
Zobacz też
  1. M. Czermiński, Z Grecji i Krety. Kr 1902
  2. J. Knopek, Z dziejów kontaktów polsko greckich. Słup. Studia Hist. 1993 nr 2 s. 50-51
  3. J. Knopek, S. Mól, O tworzeniu współczesnej oświaty polonijnej w Grecji. Wr 1995
  4. W. Pasierbek, Praca duszpasterska wśród emigrantów polskich w Grecji. NSpr 1989 nr 7 s. 17-19
  5. G. Romano, Cenni storici della Missione della Compagnia di Gesů in Grecia. Palermo 1912
  6. M. N. Roussos Melidones, Iesovites ston Ellenikó chóro (1560-1915). At 1911 s. 371-383
  7. Wycieczka misyjna O. Czermińskiego na Wschód w 1903 r. NW 1 (1904-1906) 122
  8. Załęski, Jezuici V 835.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz